best deal

Tuesday, 24 July 2018

KAŻ EGRANT: L-istorja kollha pass pass mill-bidu nettWara l-pubblikazzjoni tal-inkjesta fuq il-każ Egrant, irriżulta li ma nstabet l-ebda evidenza li l-kumpanija Egrant hi tal-Prim Ministru, ta' martu jew ta' xi ħadd qrib tiegħu. Din hija l-istorja sa issa... 

Monday, 23 July 2018

Jekk għandek problema bl-umdità f'darek, aqra dan li ġejĦafna huma dawk il-postijiet li jkollhom is-soqfa sal-ħitan tal-kmamar tal-post tagħhom kollha swidija u moffa.

Thursday, 12 July 2018

Imut Hugo Chetcuti


Ftit tal-ħin ilu tħabbret il-mewt tal-imprenditur Hugo Chetcuti.

Kapaċi jfiehem teoriji xjentifiċi fi 3 minuti, bl-aktar mod sempliċiDan Anthony Galea. Xjentist, lekċerer tal-physics fl-Universita' ta' Malta u b'kapaċità straordinarja biex jikkomunika u jfiehem kunċetti kkumplikati bl-aktar mod sempliċi permezz tal-użu ta' oġġetti li nużaw ta' kuljum.

Monday, 9 July 2018

Dan il-ġuvni kkonvinċa lill-Ġnus Magħquda żżid il-MaltiB'imejl waħda, Omar Rababah irnexxielu jikkonvinċi lill-Ġnus Magħquda biex tħalli lin-nies itellgħu filmati tagħhom jaqraw id-drittijiet umani bil-Malti.

Dan il-ġuvni għamel tattoo ta' Ira Losco, iltaqa' magħha u ħadet ritratt mat-tattoo


Joseph Barber Bonavia għandu tattoo ta' wiċċ Ira Losco fuq idu x-xellugija.

Sunday, 8 July 2018

L-istorja tal-omm li keċċewlha lil bintha miċ-childcare qajmet kontroversja, u aħna komplejna ninvestigaw


Il-ġimgħa l-oħra fuq dan is-sit irrakkontajna l-istorja ta' omm li qaltilna li t-tifla tagħha ta' sena u disa' xhur kienet qed tmur f'childcare centre fejn tifel kien gidimha, u mbagħad irrakkontat li darba fost l-oħrajn, bintha tkeċċiet ħesrem mingħajr raġuni minn din l-istess skola.

Aħna bgħatna lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar dan il-każ, u kif konna għadna qed nistennew, qabel ma rċevejna risposta, l-istorja qajmet kontroversja fuq l-internet. Saħansitra għamlu kuntatt magħna s-sid taċ-childcare centre stess u diversi ġenituri li wkoll jibagħtu lil uliedhom fl-istess skola, u qalulna li dak li kien qed jingħad mhuwiex vera. U għalhekk aħna ddeċidejna li mmorru f'dan iċ-childcare centre u nistaqsu l-mistoqsijiet lis-sid u lill-ġenituri bit-tama li nikxfu l-verità.