best deal

Thursday, 12 July 2018

Imut Hugo Chetcuti


Ftit tal-ħin ilu tħabbret il-mewt tal-imprenditur Hugo Chetcuti.

Kapaċi jfiehem teoriji xjentifiċi fi 3 minuti, bl-aktar mod sempliċiDan Anthony Galea. Xjentist, lekċerer tal-physics fl-Universita' ta' Malta u b'kapaċità straordinarja biex jikkomunika u jfiehem kunċetti kkumplikati bl-aktar mod sempliċi permezz tal-użu ta' oġġetti li nużaw ta' kuljum.

Monday, 9 July 2018

Dan il-ġuvni kkonvinċa lill-Ġnus Magħquda żżid il-MaltiB'imejl waħda, Omar Rababah irnexxielu jikkonvinċi lill-Ġnus Magħquda biex tħalli lin-nies itellgħu filmati tagħhom jaqraw id-drittijiet umani bil-Malti.

Dan il-ġuvni għamel tattoo ta' Ira Losco, iltaqa' magħha u ħadet ritratt mat-tattoo


Joseph Barber Bonavia għandu tattoo ta' wiċċ Ira Losco fuq idu x-xellugija.

Sunday, 8 July 2018

L-istorja tal-omm li keċċewlha lil bintha miċ-childcare qajmet kontroversja, u aħna komplejna ninvestigaw


Il-ġimgħa l-oħra fuq dan is-sit irrakkontajna l-istorja ta' omm li qaltilna li t-tifla tagħha ta' sena u disa' xhur kienet qed tmur f'childcare centre fejn tifel kien gidimha, u mbagħad irrakkontat li darba fost l-oħrajn, bintha tkeċċiet ħesrem mingħajr raġuni minn din l-istess skola.

Aħna bgħatna lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar dan il-każ, u kif konna għadna qed nistennew, qabel ma rċevejna risposta, l-istorja qajmet kontroversja fuq l-internet. Saħansitra għamlu kuntatt magħna s-sid taċ-childcare centre stess u diversi ġenituri li wkoll jibagħtu lil uliedhom fl-istess skola, u qalulna li dak li kien qed jingħad mhuwiex vera. U għalhekk aħna ddeċidejna li mmorru f'dan iċ-childcare centre u nistaqsu l-mistoqsijiet lis-sid u lill-ġenituri bit-tama li nikxfu l-verità.

Friday, 6 July 2018

"Nixtieq li l-awtoritajiet jgħallmu lir-restoranti dwar tisjir gluten free u mhux jaqtgħulhom qalbhom"

Martha, tfajla coeliac, tgħidilna kif l-awtoritajiet qed jaqtgħu qalb ir-restoranti biex jagħmlu ikel li ma jkollux fih glutina.

"It-tifla tiegħi tniggżet minn siringa li sabet fejn il-baħar"Din l-omm tispjega kif għandha 3 xhur tistenna r-riżultati tad-demm tat-tifla biex tara jekk ħadithiex xi mard minn din is-siringa li tniggżet minnha.